content_top

Succesvolle samenwerking met EMS

EMS

Event Medical Service (EMS) is een bedrijf datgespecialiseerd is in het verzorgen van professionele medische hulpverlening bij evenementenzoals danceparty's, festivals, concerten, maar ook bijandere evenementen.

Het medisch team staat, door hun beroepsopleiding en ervaringuit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg, garant voor eenadequate beoordeling en behandeling van verstoordegezondheidspatronen.

Daarnaast brengt het medisch team potentiĆ«le risico's enverstoringen in kaart en observeert, bewaakt en indien nodigstabiliseert men de zorgvrager. Dit alles aan de hand vanduidelijke protocollen en interventies die nauw aansluiten enafgestemd zijn op de landelijke norm van de hulpverleningsdiensten.Dit alles resulteert uiteindelijk in eenprofessionele zorg.

Het team kan uit verschillende niveau's bestaan, geheelaangepast op de risicoinventarisatie, vergunningeisen etc;

  • EHBO'ers
  • Verpleegkundigen
  • Ambulance teams
  • Artsen
  • Fysiotherapeuten
  • Brandwachten met EHBO
  • etc. etc.

Kijk voor meer informatie op www.ems.nl

content_bottom